Saturday, September 17, 2022

Sao Không Về Thăm Trà Võ - Thuyên Huy

Sao Không Về Thăm Trà Võ

Tặng Đổ Quanh Thanh để nhớ về nơi đó, một nơi sẽ về lại nếu…
 Sao anh không về thăm Trà Võ

Cao su rừng thay lá lâu rồi

Xuống bến đò ngang sông Vàm Cỏ

Chùa Bến Đình nhìn nắng chiều rơi

 

Buổi sáng những ngày chợ phiên nhóm

Làm quen mấy cô gái làng quê

Từ rừng xong việc cạo mủ sớm

Thẹn thùng bước nửa ở nửa đi

 

Đây mái trường xưa thầy cô cũ

Nửa tranh nửa ngói mình học chung

Nhặt trái xoài rụng chiều mưa đổ

Bắt dế trống than ở cuối đồng

 

Vào rừng cao su trốn nắng hạ

Đuổi nhau đường đất mịn gót chân

Hái chùm hoa tím tên rất lạ

Tặng nhau mà hồn thấy lâng lâng

 

Đây bến xe lam về chợ quận

Cái xe nước mía góc ven đường

Cô gái ôm cặp học lúng túng

Ấp úng chờ xe thấy mà thương

 

Làng mình làng quê nghèo Trà Võ

Vẫn mùi đất ẩm lá cao su

Trước chợ cây Điệp già còn đó

Chờ anh Trà Võ vẫn cứ chờ

 

Thuyên Huy

Xứ người nhớ quê mình – đầu đông 2022 

No comments: