Thursday, September 8, 2022

Ở Cuối Đường - Nguyễn Đạm Luân

 Ở Cuối Đường
 
Cuối đường muộn chuyến xe chiều

Ngựa chùng chân nhịp bước liêu xiêu gầy

Hạ đi bỏ nhớ lại đây

Để đường phượng úa buồn lây lất buồn

Lẻ loi khách đứng bên đường

Chờ mà không đợi hồn vương vấn sầu

Nắng hờ hững xế ngang đầu

Lịm hoàng hôn sớm tím màu áo xưa

Ở đây trời cứ vắng mưa

Người đi người đến cho vừa lối quen

Ngập ngừng chưa vội lên đèn

Phố bâng khuâng chợt quên tên cuộc tình

 

Nguyễn Đạm Luân

Xứ xa nhà 2022

No comments: