Sunday, June 18, 2023

Chờ Người Sáng Mưa Phùn - Thuyên Huy

 Chờ Người Sáng Mưa Phùn
 

Một sáng mưa phùn

trên xóm nhỏ

Anh ra bến vắng

chờ con đò

Con đò đưa về người năm cũ

Sương nhạt nhòa sông nước buồn so

 

Mưa vẫn mưa bụi

bay trên bến

Đò sang nhưng không

thấy bóng người

Khách đến khách đi người không đến

Nhìn sông nước cứ hững hờ trôi

 

Anh về tìm lại

tình thư cũ

Buồn thả trôi theo

sóng xuôi dòng

Lá thư người viết ngày xưa đó

Con đò đã tách bến sang sông

 

Thuyên Huy

Yass đầu thu 2023

No comments: