Wednesday, June 14, 2023

Ta Của Thời Đang Xuân - Nguyễn Trọng Tạo

 TA CỦA THỜI ĐANG XUÂNSông mỏng tang tơ lụa
Đồng như áo mới may
Núi xếp khăn mỏ quạ
Người ửng hồng má say

Gió xuân vờn trước ngõ
Rắc vàng hoa xương rồng
Chim vừa bay vừa hát
Bài ca của lá non

Con đường con đường cũ
Người về lạ bước chân
Ai gọi tên mình đó
Ta của thời đang xuân?…

Nguyễn Trọng Tạo

No comments: