Thursday, June 1, 2023

Phố Hôm Nay Vào Đông - Thuyên Huy

 Phố Hôm Nay Vào Đông

 Hôm nay vào đông

Mặt trời dậy muộn

Lặng lẽ ngược dòng

Đò không khách xuống

 

Đường nhạt nhòa sương

Bóng người dáng nhỏ

Chờ nắng bên tường

Ai về cuối ngỏ

 

Thấp thoáng bóng chim

Về mang nổi nhớ

Còn đâu mà tìm

Muộn tình đã lỡ

 

Vẫn tà áo xanh

Khoe màu cánh bướm

Nhưng cũng thôi đành

Trách thu đi sớm

 

Phố biết lạnh không

Sao lòng se thắt

Hôm nay vào đông

Mù khơi cánh vạc

 

Thuyên Huy

No comments: