Friday, June 30, 2023

Mùa Thu Lỗi Hẹn - Nhóm Vườn Thơ Mới Xướng Họa

 THƠ XƯỚNG HỌA KỲ 125_VƯỜN THƠ MỚI

Xướng:

MùaThu Lỗi Hẹn

 

Hiu hắt vườn xưa gọi gió thu

Sớm mai mây trắng phủ sương mù

Hàng cây vàng lá cành xơ xác

Thành phố sương mờ cảnh tịch u

Mây tím hoàng hôn nghe buốt giá

Trời chiều hoàng hạc ngóng trăng lu

Thu về mấy độ ta ngồi đợi

Sao nỡ qua đò bỏ bến thu?!!

 

Nguyễn Cang

Apr. 26, 2023

 

Họa 1:

NHỚ

Gió se mây trắng lá vàng thu
Nhớ thưở hàn vi giữa sóng mù
Khoan nhặt mái chèo lo đắp đủ
Vơi đầy xóm nhỏ nén sầu u
Chia xa thuở ấy trăng vừa nhú
Xót dạ giờ này phiến mắt lu
Lỗi hẹn chưa về thăm chốn cũ
Lòng nao nức mãi luyến tình thu

Tâm Quã

Họa 2:

Thu xưa

 

Sương rơi lành lạnh giữa đêm thu

Xóm nhỏ không tên tối mịt mù

Tiềm thức thu xưa giờ chẳng nhớ

Nỗi niềm xuân trước nhánh mù u

Thời gian tuổi trẻ ngây thơ quá

Nhật ký bây giờ nhạt chữ lu

Ngồi ngẫm chuyện đời ai thấu hiểu

Bâng khuâng tâm sự giữa đêm thu

 

Hương Lệ Oanh VA


Họa 3:

 

Vào thu

 

Tiết trời lành lạnh báo mùa thu

Sương trắng xa xa trải tít

Cành lá rụng rơi cây trọi lõi

Hàng cây biểu hiện cảnh sầu u

Tứ thời bát tiết luôn luân chuyển

Cảnh vật ban chiều tỏa sáng lu

Tiếng gọi đàn chim rời phía bắc

Ráng vàng rực rỡ chiếu rừng thu

 

PTL

 Họa 4:

 

Ũ Rủ  Đêm Thu

 

Đến thăm Phú Sĩ giữa mùa thu

Đối ẩm nâng ly Hiệp Sĩ mù

Nâng chén cụng ly bình rượu cạn

Nhào đầu say xĩn ngã sưng u

Tim gan nhức nhối lòng se giá

Mờ nhạt sắc vàng ánh sáng lu 
Kỷ niệm khó quên nơi đất khách

Khắc ghi mãi mãi tận nghìn thu

 

Trầm Hữu Tình

Họa 5:

Gọi Tình Thu

 

Vườn hồng thổn thức gọi tình thu

Giăng lối bờ tre gió bụi mù

Cánh nhạn mịt mùng hương tẻ nhạt

Đài vân quạnh quẻ bóng âm u

Trào dâng tâm sự cùng ai tỏ

Chôn kín niềm mơ tĩnh giấc lu

Ước thệ phôi pha lòng trải nhẹ

Trách tình chi nữa gợn hồ thu

 

Kim Trân

Họa 6:

Vào thu

Khí trời lành lạnh chớm hơi thu
Thâm thấp mây giăng đất tối mù
Bến nước rộn ràng người hối hả
Khu vườn nặng trĩu cảnh thâm u
Phủ màn sương mỏng dòng sông vắng
Soi mái tranh nghèo ngọn nến lu
Sầm sập mưa tuôn rền tiếng sấm
Xoay vần vũ trụ hạ sang thu

Minh Tâm

 

 

 

 

 

No comments: