Friday, June 2, 2023

Giã Từ - Nhóm Vườn Thơ Mới Xướng Họa

THƠ XƯỚNG HỌA KỲ 123_VƯỜN THƠ MỚI

Xướng:


Giã từ

 

Nhớ bóng hình ai muốn giã từ

Nhưng sao không thể khép đời tư

Lối xưa tán phượng tên thầm gọi

Đường cũ hàng me lá khẽ ừ!

Vắng khách đò đưa sông Nhật Lệ

Chờ tin thuyền đợi dáng anh thư

Mỏi mòn hiu quạnh em nào biết

Thả nốt vầng trăng ngại giã từ

 

Kim Trân

Họa 1:

Tự trào

Dòng đời khúc khuỷu, dễ chi từ.
Lắm lúc phân vân trước ngã tư,
Rẽ trái đường cong, lo nước trợt,
Ngay bon lối thẳng, bậm môi ừ.
Trẻ trung vốn kém tài kinh tế,
Già lão mong nhàn nếp cổ thư.
Vườn cũ trăng soi chênh chếch bóng,
Thả hồn thơ thẩn vịnh dăm từ…

 

Minh Tâm

Họa 2:

Thư sinh

Thư sinh chỉ biết có tu từ

Để ý làm chi những chuyện

Nghe hỏi dông dài nhiều ẩn ý

Trả lời ngắn gọn một câu ừ

Chăm lo dèn sách dùi kinh sử

Bận rộn tối ngày cách lục thư

Thế sự bên ngoài không đếm xỉa

Chú tâm nghiên cứu loại cung từ

 

PTL

May 23, 2023

Chú thích:

 Tu từ 修辭: làm văn.

Lục thư 六書: 6 phương pháp chế ra chữ Hán đẻ viết: tượng hình, chỉ sự, chủ ý, hình thanh, chuyển chú, giả tá.(Chỉ sự 指事: dùng phù hiệu tượng trưng biểu thị ý nghĩa. Thí dụ thượng và hạ;Chuyển chú 轉注: biến đổi dạng chữ này thành chữ kia, âm gần giống nhau mà cùng nghĩa. Thí dụ: khảo và lão; Giả tá 假借: vay mượn)

Cung từ 宮詞 : loại thơ vịnh các chuyện lặt vặt trong cung cấm.

Họa 3:

Ngôn Từ

 

Ngày xưa đi học những ngôn từ

Định hướng về đâu lắm ngã tư

Phía trước tương lai đang hứa hẹn

Đàng sau quá khứ chỉ mong ừ

Thuyền quyên thời trước danh khuê các

Thục nữ thuở xưa bậc tiểu thư

Danh phận người đời theo quả nghiệp

Chân tình như thế cụm mây từ

 

Hương Lệ Oanh VA

May. 24,  2023

Họa 4:

Hờn chi bậu

 

Bậu bye bậu giận bậu kêu từ

Ngoe nguẩy bước đi chẳng lự tư

Phớt tỉnh Ăng Lê rồi hổng gọi

Không than một tiếng cũng không ừ

Bỗng dưng mắt ứa cay cay lệ

Ngóng đợi mong chờ một bức thư

Mòn mỏi cô phòng ai có biết

Bậu ơi bậu phải nói không từ

 

Trầm hữu Tình

 

Họa 5:

 

Tiển đưa

 

Chiều nay sóng nước bỗng hiền từ,

Gió lặng sông sầu tại ngã tư.

Tiễn bạn lên thuyền buồn lặng lẽ,

Buông tay tách bến chỉ ầm ừ.

Người đi ngó lại dời thôn xóm,

Kẻ ở trông vời đợi cánh thư.

Sương xuống triều cao buồm khuất dạng,

Đường về lệ đổ chẳng ngôn từ.

 

Mỹ Ngọc

May 24, 2023.

Họa 6:

Lời Tạ Từ

 

Ta mượn vần thơ nói tạ từ

Nhưng lòng sao cứ nặng sầu tư

Bến xưa in dấu chiều hò hẹn

Lốivề thăm, em có ừ?

Ta vẫn nhớ hoài màu kỷ niệm

Sao người lỗi hẹn mấy lần thư

Nắng vàng thoi thóp trên triền núi

Mỏi mắt còn xa nói tạ từ !

 

Nguyễn Cang

May 25, 2023

Họa 7:

Chớ Giã Từ

Đã nhớ thương rồi lại giã từ
Tự mình làm khổ, buốt tâm tư
Sao không nhờ gió gieo tình đến
Nỡ trách nước sông mãi ậm ừ
Thủa trước phải lòng, không dám nói
Nay thời thẳng thắn, vẻ thiên thư
Hay chăng ta cũng nên thích ứng
Yêu, hãy cùng nhau chớ giã từ.

Tâm Quã.

 

 

  

No comments: