Thursday, June 1, 2023

Tấm Thẻ Bài & Gời Người Tri Kỹ - Nguyễn Thị Châu

 TẤM THẺ BÀI

 


Hai tấm thẻ bài nằm bên suối

Bao năm sương gió hoá rỉ màu

Anh bỏ lại đây theo ngày tháng

Một kiếp nhân sinh rất tự hào

 

Anh đã đi rồi, nó ở lại

Gót chân dẫm đạp biết bao lần

Thịt da tan nát cùng gió cát

Chỉ còn lại đây nỗi bâng khuâng

 

Anh ở nơi nào? Ai biết được

Chỉ nhìn hai lá, một sợi dây

Loại máu, năm sinh, và quân số

Tên anh ghi nhớ mãi nơi nầy

 

Chiến tranh đã tàn mấy mươi năm

Thẻ bài còn đây chỗ anh nằm

Thân xác đã trở về cát bụi

Vẫn còn ghi nhớ mãi trong tâm

 

Thẻ bài chứng tích một con người

Thẻ bài còn mãi người ra đi

Dấu ấn chiến tranh ngày hôm ấy

Những chiếc thẻ bài rơi khắp nơi..!

                     

31-5-2023

Nguyễn thị Châu

 

GỞI NGƯỜI TRI KỶ

 

Lất phất ngoài hiên thoảng gió ngàn

Chờ người bên ấy không thấy sang

Đã lâu vắng bóng người tri kỷ

Không được cùng nhau ngắm trăng vàng

 

Tiếng gió ngoài kia man mác gọi

Hồn thơ lai láng đợi người sang

Hoạ xướng  dưới trăng lời ý đẹp

Ngây ngất sương đêm kết mộng vàng

 

Đêm về mượn bút dệt vần thơ

Canh vắng đêm thâu viết đợi chờ

Tri kỷ đêm khuya người có nhớ

Tình mình lưu luyến bởi lời thơ

 

Tôi gởi lời thơ đến cho người

Thay lời muốn nói, nỗi đầy vơi

Tình cảm xưa nay đừng để mất

Tri âm, tri kỷ của tôi ơi!!!

                     

31-5-2023

Nguyễn thị Châu

No comments: