Thursday, June 8, 2023

Hẹn Gặp Nhau & Tình Bơ Vơ - Nguyễn Thị Châu

 HẸN GẶP NHAU

 Trăm năm một cõi đi về

Thời gian qua mãi, lời thề còn chăng?

Đã qua mấy chục mùa trăng

Tình chàng ý thiếp như làn khói bay

Cuộc tình nhiều nỗi đắng cay

Mưa bay mấy bận chẳng thay đổi lòng

Anh đi theo áng mây hồng

Để tôi ở lại cô phòng quạnh hiu

Chiều chiều lại nhớ chiều chiều

Lá rơi ngoài ngõ mang nhiều nhớ thương

Bao năm còn mãi vấn vương

Anh đi, đi mãi con đường thiên thu

Khi nào ta lại gặp nhau?

Trên con đường vắng đi vào hư không

Trời cao mây trắng mênh mông

Nắm tay một cõi đi về nơi xa…!

                    7-6-2023

Nguyễn thị Châu

 

TÌNH BƠ VƠ

 

Có người mới gặp đã nhớ mong

Cảm mến con tim kết tình nồng

Nếu có nợ duyên mình tương ngộ

Mặc cho mưa gió ở ngoài song

 

Trái tim tôi nói cho tôi biết

Tôi đã yêu anh, yêu thật rồi

Dù cho mưa gió ngoài song cửa

Vẫn còn lưu luyến chẳng phai phôi

 

Từ lúc anh đi không trở lại

Tôi buồn tôi khóc biết bao nhiêu

Còn đâu tay nắm tình thân ái

Gió thổi ngoài hiên lá rụng nhiều

 

Bịn rịn làm chi mối tình hờ

Bây giờ còn lại trong giấc mơ

Gặp nhau chỉ còn trong hối tiếc

Con đường lẻ bước thấy bơ vơ …!

                     7-6-2023

Nguyễn thị Châu

No comments: