Wednesday, June 21, 2023

Lâu Quá Không Về Trà Võ - Thuyên Huy

 Lâu Quá Không Về Trà Võ
 


Lâu quá không về thăm Trà Võ

Từ ngày rời xứ xa quê hương

Cao su còn rừng thu lá đỏ

Còn thơm mùi đất đẩm hơi sương

 

Em còn phơi tóc hiên nhà cũ

Suối tóc buông dài hương nắng thu

Hay đã theo người về đâu đó

Bỏ Phượng sân trường đứng bơ vơ

 

Chùm ruột nhà em còn sai trái

Chỗ mình thỏ thẻ hỏi tên nhau

Em nhẹ gót hồng nhanh tay hái

Tặng tôi để nhớ buổi ban đầu

 

Một chiều cũng nắng thu hiu hắt

Em đứng trước sân nhìn tôi đi

Cao su rừng thay màu se thắt

Tôi đi mà không hẹn ngày về

 

Bao giờ trở lại thăm Trà Võ

Nghe chuông chùa ngân vọng Bến Đình

Gom lá thu vàng rừng thu cũ

Nhóm chút lửa hồng em với anh

 

Thuyên Huy

No comments: