Saturday, June 10, 2023

Hơn Mười Năm Có Lẽ - Nguyễn Đạm Luân

 Hơn Mười Năm Có L

 Hơn mười năm có l

Mình đã không gp nhau

Tôi mt đi hoang phế

L d mng công hu

 

Tr v li chn cũ

Cũng đó con đường xưa

Chân vàng thu lá đ

Vn ngày nào tiếng mưa

 

Cũng tường vôi ngói đ

Nhà em  khép li vào

Gc phượng già cui ngõ

Nơi mình gp ln đu

 

Em mt đi hoa mng

Áo la gót hài son

Tôi mt mình mt bóng

Đường chân mi gi mòn

 

Tôi nhìn em không nói

Em cúi mt lng thinh

Chuyn xưa không ai li

Mưa ph chiu bun tênh

 

Chuyến xe chiu v ph

Em quay mt vy chào

Hơn mười năm có l

Hn tôi qun tht đau

 

Nguyn Đm Luân

Ngày mùa sang mùa 2023

 

 

No comments: