Wednesday, November 22, 2023

Chiếc Lá Mùa Thu - Nguyễn Cang

 CHIẾC LÁ MÙA THU

 


 Mỗi độ thu về lá vàng rơi

Chiều hoang sơ, sương phủ đầy trời

Ngồi lặng im, bên thềm tượng đá

Nghe đâu đây chuông đổ từng hồi

 

Nhìn mưa bay hàng cây trút lá

Nỗi ưu tư len lén vào lòng

Giọng ai ca tầng cao ngây ngất

Ta vong thân trọn kiếp tang bồng

 

Mỗi độ thu về cây trút lá

Mang hình hài vất vả ưu tư

Bên giáo đường hồi chuông giục giã

Nghe tàn phai khúc hát tạ từ

 

Mỗi độ thu về cây trút lá

Nghe bâng khuâng rót nhẹ vào tim

Để ngày mai cuộc tình dang dở

Chia xa nhau biết thuở nào tìm ?!!

 

Nguyễn Cang (Nov. 18, 2023)

No comments: