Thursday, November 9, 2023

Chuyện Người Lính Năm Xưa - Nguyễn Cang

 CHUYỆN NGƯỜI LÍNH NĂM XƯA*

 Đời lính  chiến đóng đồn xa chợ

Đêm tiền đồn hiu hắt hỏa châu

Tiếng đạn bay qua vùng hỏa tuyến

Nghe tâm tư rớt giữa tinh cầu

 

Em ngây thơ mắt nai ngơ ngác

Ta yêu người chẳng biết ngày mai

Gói Basto hay ly cà phê đắng

Đêm tạ từ buông lỏng vòng tay

 

Đời lính chiến rày đây mai đó

Chuyện thường tình sống chết rũi may

Ta chiến đấu, tự do chính nghĩa

Yêu thương người trong cõi trần ai

 

Cuộc chiến đi qua nửa thế kỷ

Đêm suy tư gặm nhấm hình hài

Ta sung sướng còn ai đau khổ?

Biết bao giờ hết nỗi đắng cay?!!

 

Nguyễn Cang ( Nov. 7, 2023)

*Một phút suy tư nhớ về quá khứ, thương người lính cũ, viết bài cảm tác. NC

 

 

No comments: