Friday, November 24, 2023

Không Tưởng - Tâm Quả

 KHÔNG TƯỞNGTưởng bốn biển năm châu đều hết lối

Nào ngờ đâu cuối ngõ tối nắng lên
Ngỡ là em đã thay họ đổi tên
Khi sánh bước bên chồng nơi xứ lạ

Tưởng một xa là đã mất tất cả
Có hay đâu em dạ khắc nào vơi
Cái xiết tay hơn thề thốt ngàn lời
Hồn trinh nữ đến cuối đời ngan ngát


Tưởng không thể khi cất thân phiêu bạt
Có ngờ đâu lúc gặp lại tuôn châu
Tóc xanh xưa đã bạc thếch một màu
Giọt lệ nóng trên vai nhau tường tỏ

Tưởng quạnh quẽ lối xưa nơi phố cổ
Không ngờ từng bước nhỏ khẽ theo sau
Chết lịm hồn khi vừa mới quay đầu
Làn gió nhẹ lệch nón nghiêng em đã

Tưởng như thể... Tiếng sâm cầm rộn rã
Hóa ra người... Em đã gọi ngay tên
Em thật rồi? Em thật! Thật là em!
Cơn mưa vội ngập hồn tôi chới với

Không thể tưởng không thể nào mãi đợi
Cuộc phù du không ngờ tới hôm nay
Làn sương mờ mỏng đủ thấy bàn tay
Nồng ấm chặt từng phút giây hội ngộ

Tâm Quã (Nov. 22, 2023)

No comments: