Thursday, November 16, 2023

Mộ Khúc Buồn - Nguyễn Đạm Luân

 Mộ Khúc Buồn

 


Dốc mơ xưa cỏ úa

Mòn phủ bóng cố nhân

Tím trời sầu vạn cỗ

Mùa thu chết bao lần

 

Gọi nhau bay về núi

Chim hát mộ khúc buồn

Người ở lại tiếc nuối

Trời cao vọng tiếng chuông

 

Con ngựa già mệt mõi

Lê lết chuyến xe chiều

Bụi đường lùa tóc rối

Mang theo tuổi biết yêu

 

Ngậm ngùi hoa hoang dại

Màu sắc vội tàn phai

Đời cũng ngày tháng ấy

Cũng một kiếp lưu dày

 

Trăng sao sầu lánh mặt

Cây cỏ buồn chờ đêm

Cung đàn không tiếng hát

Máu đã thôi về tim

 

Nguyễn Đạm Luân

No comments: