Friday, February 23, 2024

Hai Mảnh Khăn Sô - Nguyễn Đạm Luân

 Hai Mảnh Khăn Sô

Nhớ ba của một người bạn quê nhà 
Ba đạp xe chở con ra đường lộ

Đón xe đò lên tỉnh học năm đầu

Tay ôm sách tay túi quần áo cũ

Ba nhìn con mà lòng quặn thắt đau

 

Má mất bỏ ba đi từ lâu lắm

Nhà mình nghèo bên chéo góc ruộng gò

Từ đó ba thường nhìn xa thăm thẳm

Đám mồng tơi cũng muộn chín buồn so

 

Bếp lửa chiều ba dạy con tập đọc

Đường quê ba dẩn con tới trường làng

Đêm chong đèn con ngủ ba ngồi khóc

Vách phên thưa gió lạnh mỗi mùa sang

 

Lên tỉnh học con làm người xa xứ

Một mình ở nhà ba vẫn cày sâu

Đám ruộng gò cũng thiếu nước như cũ

Thương ba nhớ ba biết nói làm sao

 

Mồ má cũng một mình ba hôm sớm

Con tỉnh xa nhiều đêm trắng canh thâu

Con về rồi đi khi thu vừa chớm

Đám ruộng gò ba tay cứng gối đau

 

Tuổi già cao ba mất chiều cuối hạ

Góc ruộng gò giờ thêm một nấm mồ

Con rồi cũng ruỗi dong đường trăm ngả

Mang theo đời trắng hai mảnh khăn sô

 

Nguyễn Đạm Luân

Ngấp nghé xuân xứ lạ 2022

 

 

 

 

 

No comments: