Friday, February 23, 2024

Mảnh Trăng Treo - Nguyễn Cang

MẢNH TRĂNG TREO

 

Trăng vàng  mười sáu lửng lơ treo

Trăng chiếu nhà ai giữa xóm nghèo

Trước ngõ trẻ con chơi cút bắt

Trong mây trăng lạnh khuất chân đèo

Gió đưa khóm trúc thì thầm gọi

Nước chảy chân đồi vất vả leo

Vằng vặc song thưa trăng sáng tỏ

Đêm khuya thanh vắng bóng trăng treo.

 

Nguyễn Cang


No comments: