Tuesday, February 6, 2024

Người Về Chiều Ba Mươi - Nguyễn Đạm Luân

 Người Về Chiều Ba Mươi

 Chiều Ba Mươi tết người về

Về tìm lại chút xuân thì ngày xưa

Ở đây Đông mới giao mùa

Cội Mai nở sớm lưa thưa nụ vàng

Sân đình vọng tiếng pháo vang

Nhà em bếp tỏa khói nhang giao thừa

Em thôi đứng nép song thưa

Én ngưng cánh lượn hững hờ nắng xuân

Chiều Ba Mươi tết thôi đừng

Người qua ngõ cũ ngập ngừng chân đi

Xuân xưa đã hết xuân thì

 

Nguyễn Đạm Luân

No comments: