Thursday, February 1, 2024

Một lời Chào -Tâm Quã

 MỘT LỜI CHÀO

 


Tâm tình có đến ngàn lời

Cũng chưa nói hết lòng người đi xa

Làm sao nói hết tình ta

Nụ cười ánh mắt chan hòa lắng sâu

Kể từ giọt nước mưa mau

Thấm đất ra biền ngàn sau về nguồn

Trong vui chan chứa nỗi buồn

Trong chia cách đó lại luôn nhớ về

Trong niềm uẩn khúc nhiêu khê

Chứa âm diệu trúc sáo quê ngọt ngào

Tay trong tay chặt làm sao

Lặng thinh. Giã biệt. Lới Chào Vô Ngôn!

 

Tâm Quã (Jan. 30, 2024)

 

No comments: