Monday, March 16, 2015

Bẽn Lẽn & Hồi Nhỏ - Khôi Nguyên


 

Bẽn Lẽn

 

Khách đang đi thơ thẩn

Chợt thấy bóng giai nhân

Từ trên lầu nhìn xuống

Lòng xuân khách ngại ngần !

 

Bẽn lẽn nàng kéo tóc

Đưa nhẹ lên môi xinh

Mắt nàng chớp mấy cái

Rồi cúi mặt làm thinh !

 

Tự ái giục khách đi

Cảm tình như giữ lại

Lý trí đến kịp thì

Để lòng cam tê tái... !

 

Khi nàng ngẩng đầu thẳng

Khách đà khuất ngõ quanh

Bâng khuâng nàng đứng lặng

Đưa mắt nhìn trời xanh...

 

Khôi Nguyên


Hồi Nhỏ

 

1

 
Hồi nhỏ  tôi đây nổi tiếng hiền

Sách đèn quên hưởng  tuổi thần tiên

Đến nay hiểu được,  thì tôi đã

" Lực bất tòng tâm ", thế mới phiền!

      

2

 
Hồi nhỏ tôi đây nổi tiếng khờ

Bao nhiêu cơ hội đẹp như mơ

Trôi qua trước mặt mà không nắm

Tuổi trẻ qua rồi, tiếc ngẩn ngơ !

        

 
3

Hồi nhỏ tôi đây nổi tiếng nghèo

Phận hèn đâu dám ước mơ leo

Bạn bè chung lớp cho rằng”chảnh”
Tôi chỉ lặng thinh, mặt tĩnh queo !

 

 4

 
Hồi nhỏ tôi đây nổi tiếng chăm

Học hành cha mẹ rất yên tâm

Tình yêu nếu có, tình cao thượng

 Hoặc giả yêu ai, chỉ nhớ thầm !

 

 5

                                    
Hồi nhỏ tôi đây có lá thơ

Gửi em, tha thiết ước mong chờ,

Em cầm, không thấy hồi âm lại

Từ đó tình tôi “chột” đến giờ…!

 

Khôi Nguyên

 

 

No comments: