Thursday, March 19, 2015

Lở Khúc Mộng Du - Thuyên Huy


Lỡ Khúc Mộng Du

Để tặng người con gái có tên một trong bốn mùa còn ở lại Sài Gòn

 
 
 

 
 
 
 
 
 
Chiều lùa nắng xếp lá Thu
Cỏ buồn hát khúc mộng du giữa đời

Mắt hờ khép hạt sương rơi
Đường về em bỏ lại trời nhớ nhung

Gởi theo em một nổi lòng
Cơn mưa bất chợt ngập ngừng bước đi

Giáo đường góc nhỏ tôi quỳ
Giọt xiêu xiêu đổ nói gì với ai

Sầu vương đếm sợi tóc bay
Chuông từng hồi đổ buồn lây lất buồn

Qua cầu nhìn phố mà thương
Thương đôi tà áo cuối đường nắng thưa

Hắt hiu trời sắp thay mùa
Cơn mê tan giữa sầu đong đưa sầu

Tàn mùa Thu cũng biết đau.

Thuyên Huy

No comments: