Sunday, March 15, 2015

Tháng Tư Thuở Ấy - HK


THÁNG TƯ THUỞ ẤY


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anh nhớ tháng tư thuở ấy không?
Vết chém sau lưng đất nhuộm hồng
Nhừng người có cánh bay đi mất
Để người còn lại xót non sông

Anh nhớ tháng tư thuở ấy không?
Thành phố đổi tên sử đổi giòng
Biết bao người trôi trên biển cả
Tìm nắng trong đêm giừa biển đông

Anh nhớ tháng tư thuở ấy không?
Người người lên núi kẻ lên rừng
Hành trang mang theo bia dựng mộ
Chôn sống đời mình giữa ánh trăng

Anh nhớ tháng tư thuở ấy không?
Tháng tư chồng chất phận lưu vong
Nhiều người cúi mặt quên ngày cũ
Có kẻ đau lòng vời vợi trông

H K
304Đen - Lượm lặt trên trang mạng

No comments: