Sunday, March 15, 2015

Bông Cải Vàng Thương Con Dế Trống Than Mùa Hạ - Thuyên Huy


BÔNG CẢI VÀNG THƯƠNG CON DẾ TRỐNG THAN MÙA HẠ

(Nhớ ngoại trong những ngày không có dịp về lại chợ Bến Cầu, Long Thuận từ những năm một chín sáu chín)

 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Con dế trống than
Bò khỏi bàn tay nhỏ

Con đứng khóc nhòa gọi ngoại hởi ngoại ơi
Đầu đường đê dài

Bông cải nở vàng tươi
Ngoại ẳm con lên lau nước mắt

Con dế vô tình chui vào luống đất
Ngoại vuốt đầu thôi để ngày mai

Ngoại dẫn con ra
Đám đất mới cày

Có cỏ non và nhiều dế nữa
Con ôm cổ ngoại hôn

Tóc ngoại già chẻ từng sợi nhỏ
Nắng hạ giữa đồng cây cỏ buồn thiu

Nhà ngoại nghèo
Sông rạch nghèo theo

Có con ve sầu lẻ loi lạc giọng
Sáng sớm trời mưa

Theo ngoại qua đò ra chợ quận
Bán rổ cải xanh mua cho con cái bánh tai heo

Thương ngoại nhiều
Thương bờ đất khẳng khiu

Nơi ngoại sớm hôm trồng bông cải nhỏ
Con dế trống than còn quanh đâu đó 
 
Cuối hè con về với mẹ
Ngoại ở lại một mình

Trời đất tịch liêu
Mấy luống cải xanh từ đó tiêu điều

Hoa vàng mấy lần không thấy nở
Nhà ngoại nghèo

Đèn dầu khi mờ khi tỏ
Gió hắt gió hiu

Gió luồng dây trầu lá đong đưa
Đêm khuya rồi

Không biết ngoại ngủ chưa
Hay còn ngồi chờ con dế trống than

Bò ra ngoài luống đất
Mẹ lắc võng ru con buồn hiu buồn hắt

Mùa hạ đâu còn
Bông cải vàng tươi

Con ve sầu giữa đồng đơn lẻ gọi ngoại ơi
Con ngủ mê

Trong tiếng dế ngậm ngùi
Ai biết đâu trọn cả một kiếp đời

Bông cải vàng mãi vẫn còn thương hoài
Con dế trống than mùa hạ..

 
Thuyên Huy

 

 

 

 

 

 
 

No comments: