Tuesday, March 10, 2015

Tội Quá Em Tôi Ơi - 304Đen

Tội Quá Em Tôi Ơi

Một số hình ảnh đáng thương của tuổi thơ Việt Nam dưới chế độ CSVN hiện nay
 
 

 
Tuổi đời bằng con số ba cục gạch
 
 
 
Nằm làm gì đây bên đường
 
 

                                                            Đá nặng hơn thân người 
Cũng phải cố mà cười
 
 
 
Phải ráng mà đào cho bằng người lớn
 
 
 
Nhờ rác mà em sống còn
 
 
 
Còng lưng nặng như thế này sao?
 
 
 
Sao em tôi khóc
 
 
 
Chừng tuổi đó đã biết dắt trâu cày
 
304Đen - Lượm lặt trên trang mạng


 
 


 
 
 


 

No comments: