Monday, March 30, 2015

Để Em Đừng Thấy Thu Đã Sang - Thuyên Huy


Để Em Đừng Thấy Thu Đã Sang

 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Chiều nay trời chợt sang mùa sớm
Tôi  gom từng chiếc lá chưa vàng

Phủ trên mộ vắng em nằm đó
Để em đừng thấy Thu đã sang

 
Tôi vẫn một mình em có biết

Xóm nghèo sông cứ rẽ đôi giòng
Lối về xưa cũng xa biền biệt

Hồn tôi lạnh buốt mấy  mùa Đông

 
Buồn vương buồn vấn thương lá úa

Cho nên hờn giận cả mùa Thu
Thư tình em gởi tôi màu cỏ

Xanh áo ai bay buổi hẹn hò

 
Em  mang theo cả trời nhung nhớ

Bỏ lại riêng tôi một mảnh đời
Ngồi đây đọc lại giòng thư cũ

Thu không còn nữa lá vàng rơi

 
Bên mộ chiều nay nằm yên ngủ

Thiên thu mình không phải chờ nhau
Bên trời em đó mưa quên đổ

Quặn đau tôi quét lá Thu sầu

 Thuyên Huy
 
 
 

No comments: