Saturday, March 7, 2015

Phố Chợ Nhà Em Tường Vôi Trắng - Thuyên Huy


Phố Chợ Nhà EmTường Vôi Trắng

Tặng đám bạn con nhà nghèo ở  trường làng Thạnh Đức của nữa thế kỷ trước nếu vẫn còn đâu đó trên đời này.

 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nhà em phố chợ tường vôi trắng
Cổng khép rào cao rộn tiếng cười

Nhà tôi cuối xóm xa đường vắng
Nửa mái tranh nghèo nắng chẽ đôi

 
Trường làng hai buổi vang hồi trống

Cuối lớp riêng tôi lặng lẽ ngồi
Nép góc sân chơi mình tôi đứng

Nhìn em theo bạn mõi cuộc chơi

 
Thềm nhà tôi đó bùn lầy đọng

Ngỏ vào nhà em hoa cỏ vui
Chiều tan trường nắng lùa tuổi mộng

Sợ tiếng em cười xóa bóng tôi

 
Bên vách chiều hôm đèn le lói

Trang sách cũ thèm trăng giữa khuya
Có đêm trăng đến rồi tan vội

Dầu cạn trách thầm sao nở đi
 

 

Những sáng sang mùa trời Đông lạnh

Em áo len hồng má ửng cao
Áo tôi chấp nối từng miếng vá

Như cuộc đời mình bao mảnh đau

 
Mang kiếp nhà nghèo tôi rời xóm

Bỏ hàng Phượng già nhớ tiếng ve
Nhà em vẫn cứ tường vôi trắng

Ngỏ quen ngày hai buổi đi về

 
Mõi đời xa xứ tôi tìm lại

Chợ chiều tan sớm hơn thuở xưa
Cổng nhà em đó thôi không khép

Em đã có người ta đón đưa

 
Tôi đếm tuổi đời qua lối cũ

Tình đầu không dám hẹn kiếp sau
Nhà em cũng màu tường vôi đó

Thiên thu vời vợi một nổi sầu

 Thuyên Huy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No comments: