Tuesday, October 24, 2017

Kim Kiều Sơ Ngộ (Thơ Xướng Họa) - Mai Xuân Thanh & Khôi Nguyên


Kim Kiều Sơ Ngộ Dãy hoa nép mặt gương lồng bóng
Ngàn liễu dong cương sóng gợn tình

 Trích Thơ Chu Mạnh Trinh : 
"Chị Em Kiều Đi Chơi Hội Đạp Thanh"

 
Thơ Xướng Họa Theo Thể Tung Hoành Trục Khoán

 
Câu Khoán :
"Dãy hoa nép mặt gương lồng bóng
Ngàn liễu dong cương sóng gợn tình"

 
Xướng : Kim Kiều Sơ Ngộ

 
Dãy cột nhà Viên Ngoại rộng thinh
Hoa hồng tươi thắm khắp vườn xinh
Nép bên song cửa anh thương bạn
Mặt trước thềm sân chị xót mình
Gương nguyệt long lanh trong đáy nước
Lồng sao lấp lánh dưới hành tinh
Bóng em thẹn núp khi chàng lại
NGÀN LIỄU DONG CƯƠNG SÓNG GỢN TÌNH

 
Mai Xuân Thanh
Ngày 17 tháng 10 năm 2017

 
Họa bài Kim Kiều Sơ Ngộ

 
Tản Mạn Linh Tinh

 
Dãy núi nhìn xa giống lặng thinh,
Hoa tươi hơi biển giúp thêm xinh.
Nếp quen, khiêm tốn, vui lòng khách,
Mặt lạ, thân thương đẹp ý mình.
Gương xấu, luôn chờ người quỷ quái,
Lồng son, chẳng đợi kẻ yêu tinh.
Bóng trăng, chậu úp, trời soi sáng
Ngàn liễu dong cương sóng gợn tình!...

 
Khôi Nguyên

 

 

 

 

No comments: