Monday, October 30, 2017

Cho Ta Đứng Giữa Dốc Sầu - Thuyên Huy


Cho Ta Đứng Giữa Dốc Sầu

 
Ta về đứng giữa dốc sầu
Đếm rừng thay lá buổi đầu chớm thu
Thét gào gọi cõi âm u
Tay bưng mặt khóc rối mù ăn năn
Cuộn đời bám vết xe lăn
Tiếc thương một thuở gối chăn mọc mời
Mất tên từ độ xa người
Khắc hồn bia mộ ngậm ngùi sắc hương
Một mai ở đó thiên đường
Trối trăn chi khúc đoạn trường cuồng si
Đổi trao vạt áo xuân thì
Nửa ôm thiên mệnh nửa ghì trầm luân
Chút mê tình đó thôi đừng

 
Thuyên Huy

 

 

 

 

 

 

 

No comments: