Monday, October 30, 2017

Halloween - Khôi Nguyên


Halloween 
Ba mốt tháng mười, sẽ diễn ra,
Lễ Halloween đến từng nhà.
Cô Hồn xương trắng bày kinh khiếp,
Mèo Cú, Nhện Dơi, rợn tóc da.
Bí táo, bắp cây, xây nghĩa địa,
Áo choàng, mặt nạ họa hình ma.
Hóa trang, Trẻ tối, đi xin kẹo:
Trick! Treat! Thật vui, cạnh mẹ cha!...

 
Khôi Nguyên

 

 

No comments: