Saturday, October 28, 2017

Rượu, Trà, Thuốc Lá & Cà Phê (Thơ Xướng Họa) - Khôi Nguyên


XƯỚNG HỌA THỂ THƠ TUNG HOÀNH TRỤC KHOÁN

Bài Xướng

 Rượu, Trà, Thuốc Lá, Cà Phê

 Rượu, trà, thuốc lá với cà phê,
Bạn thảo mời nhau, uống khỏi về.
Thuốc lá mùi hôi, bao kẻ chán?
Cà phê vị đắng, mấy người chê?
Rượu ngon cạn chén, tình thân thiết,
Trà đậm nâng ly, nghĩa cận kề.
Cơ hội mấy khi mình găp gỡ,
Rượu trà, thuốc lá với cà phê.

Khôi Nguyên

 
Câu Khoán;
Thuốc lá mùi hôi, bao kẻ chán,
Cà phê vị đắng, mấy người chê.

Bài Họa

Thuốc Lá & Cà Phê

THUỐC kèm theo tách nóng cà phê,
LÁ rụng mùa thu đã trở về.
MÙI bốc sá gì khi thích thú,
HÔI không để ý lúc đam mê.
BAO người cho thuốc nhiều hơi độc,
KẺ nghiện mê rồi chẳng muốn nghe.
CHÁN ngán thói đời ham lạc thú
CÀ PHÊ VỊ ĐẮNG MẤY NGƯỜI CHÊ…

Khôi Nguyên               

 

 

No comments: