Thursday, November 27, 2014

NƠI EM VỀ ĐÓ TRỜI QUÊN MƯA - Thuyên Huy


NƠI EM VỀ ĐÓ TRỜI QUÊN MƯA

 


Nơi em về đó trời quên mưa
Nắng buông từng sợi nắng giao mùa

Mùa thu quanh quẩn sân ga nhỏ
Người đứng cuối đường sợ tiễn đưa

 
Em bỏ đi ngày tôi mới yêu

Biết buồn theo từng chuyến xe chiều
Biết chờ người đến dù không hẹn

Để nhớ nhung sầu ngã bóng theo

 
Em thả tóc dài xuôi  gió thu

Áo ai cánh mỏng xếp sương mù
Phố Tây Ninh vẫn đôi bờ đục

Tôi giết tình tôi trong ý thơ

 Ai biết trời quên mưa bao lâu
Đêm nay chuông thiếu đoạn kinh cầu

Tôi gói đời mình đôi miếng vá
Miếng ngày đầu miếng của ngày sau

 
Đường về bên ấy cây lá thưa

Ở đây sông vẫn rẽ đôi bờ
Em bỏ đi rồi em có biết

Nơi em về đó trời quên mưa.

 Thuyên Huy

No comments: