Saturday, November 29, 2014

Lỡ Mai Anh Về Tây Ninh - Thuyên Huy


Lỡ Mai Anh Về Tây Ninh

Để tặng đám bạn cùng lớp ngày xưa và riêng cho người phụ tình một người, ở ngả ba trường trung học tỉnh, từ những ngày nhập học đầu thu một chín sáu tám.

 


Lỡ mai anh về lại Tây Ninh
Phố bên này vẫn phố buồn tênh

Trơ gan mấy nhịp cầu Quan cũ
Anh biết không tôi vẫn một mình

 
Đường đi núi Bà thoáng  bụi xưa

Công viên đầu dốc hoa  lá thưa
Khúc sông cuối chợ  mùa nước đục

Nơi  đứng chờ nhau đêm cuối mưa

 
Ngày đó có lần qua Thương Binh

Bắp non ngọt ấm chuyện chúng mình
Anh bỏ Tây Ninh Thu tàn sớm

Tôi buông đời theo sóng lênh đênh.

 
Cổng khép hồn mơ áo trắng bay

Trường xưa nắng vẫn ngập sân đầy
Tôi cố mà quên chiều Giếng Mạch

Cái thuở đầu đời tay nắm tay

 
Sân giáo đường xưa ngày cuối đông

Bảo nhau ừ đêm thánh vô cùng
Anh đi từ độ chuông buồn đổ

Tôi dấu tình riêng trong trống không

 
Vàm Cõ ngập ngừng mưa Cẫm Giang

Chuyến xe chiều đuổi  ánh trăng tan
Tây Ninh tôi đó buồn hiu hắt

Còn nổi đau nào hơn  phủ phàng.

 

 
Thuyên Huy

No comments: