Sunday, November 16, 2014

Làm Kẻ Bên Đường - Thuyên Huy


Làm Kẻ Bên Đường

 

 

Người về làm khách bên đường
Nửa sầu bỏ lại nửa buồn mang theo

Ở đây trời đất quạnh hiu
Muộn tình khép vội buồn hiu hắt buồn

Còn không một thoáng dư hương
Tìm nhau trong cỏi mù sương cuối trời

Gọi nhau chi cố nhân ơi
Thôi thì chôn giấc ngủ đời thiên thu

 Thuyên Huy

No comments: