Thursday, November 27, 2014

Từ Đó Trăng Tàn Sớm - Thuyên Huy


Từ Đó Trăng Tàn Sớm

 


(Để tặng Phạm Thị Hoài Trang, người bỏ người đi cuối mùa hạ một chín bảy mươi)

 

Em đi từ đó trăng tàn sớm
Tôi kẻ độc hành trong bóng đêm

Ở đây hiu hắt Thu vừa chớm
Vàng lá sầu theo một nổi niềm

 

Sông xưa vẫn cứ đôi bờ rẽ

Phượng cũng buồn lây tuổi học trò

Quanh đây tưởng chừng ai hỏi khẻ
Sao nở bỏ nhau lỡ chuyến đò

 

Hong chút trăng tàn trong mơ tưởng
Xếp mối tình câm xé nổi đau

Bên trời xóm nhỏ chờ đêm xuống
Thầm khóc mà thương mộng ban đầu

 

Thu trãi sầu đan tay nổi nhớ
Hồn ai chết lặng giữa thềm hoang

Chấp tay giết mộng từ buổi đó
Còn chăng một nửa ánh trăng tàn...

 

Thuyên Huy

 

No comments: