Thursday, November 27, 2014

Mơ Có Một Ngày Trường Sơn - Thuyên Huy


Mơ Có Một Ngày Trường Sơn

 (Viết để nhớ giấc mơ không thành của Nguyễn Nguyên Hoàng , Trung học Công lập Tây Ninh, niên khóa 62-69, người đã bị giặc Cộng bắn chết trên hàng rào kẻm gai vì dám trốn khỏi trại tù tập trung 

 


Mưa có lạnh Trường Sơn không anh
Súng giương cao nhịp bước quân hành

Núi rừng vang dậy hồi kèn thúc
Những trái tim hồng mang sử xanh

 

Anh đứng dưới cờ tôi vẫy tay
Có đêm nào như đêm hôm nay

Trường Sơn sao lạnh cho bằng được
Hàng triệu  người dân kiếp đọa đày

 

Mẹ nắm tay anh mẹ khóc mừng
Chị ôm anh nhẹ mắt rưng rưng

Em thơ hôn trán ngây thơ bảo
Đợi người về theo gió đầu Xuân

 

Đường ra chiến trận đường xa xa
Trăng khuya đã khuất ngọn thông già

Anh đi mang mối hờn non nước
Ngày về hát khúc khải hoàn ca

 

Sương trắng chập chùng muôn bóng quân
Hiên ngang trong nhịp bước oai hùng

Ngày về rừng lá phơi xác Cộng
Chúc các anh đi vạn chiến công

 

Anh quyết bền lòng tin sắt son
Mai đây ta về lại Sài Gòn

Cờ vàng lộng gió thành đô cũ
Cùng nhau mình dựng chuyện nước non.

 


Thuyên Huy

No comments: