Tuesday, November 25, 2014

Em Về Thu Mới Sang - Thuyên Huy


Em Về Thu Mới Sang

 
(Để tặng Nguyễn Thị  Nhã Quyên)

 

Nếu biết em về Thu mới sang
Tôi đi gom nhặt nắng Hạ tàn

Ươm  theo từng chiếc vàng lá úa
Hong chút muộn tình trong khói  tan

 
Đợi chuyến tàu chiều nơi bến xưa

Mang theo nhung nhớ  trải sân chờ

Dáng ai đuổi gió thơm mùi tóc
Tôi  khẻ hỏi lòng Thu đến chưa

 
Đứng nép bên đường ôm bóng ta

Tàu qua là những chuyến đi  xa
Mang theo nơi đó mùaThu chết

Em cũng về nhưng khác sân ga

 
Khép kín nửa hồn trong nổi đau
Thu đâu còn nữa để Thu sầu

Ở sân ga đó em đâu biết

Tôi vẫn chờ ai tận kiếp sau

 

Thuyên Huy 
Nếu Biết Tôi Về

 

(Viết tiếp bài “Nếu Biết Em Về Thu Mới Sang” thay cho ý của Nguyễn Thị Nhã Quyên)

 
Nếu biết tôi về Thu mới sang

Xin Anh thắp giùm nến đôi hàng
Chôn nghĩa trang tình vào mộ lạnh

Tiễn những ngậm ngùi một mảnh tang

 
Gom chút trời Thu theo áo hoa

Tôi mang nhung nhớ bỏ đi xa
Xé tan những trang tình thư cũ

Cố nén sầu trong phút mặn mà

 
Thôi Anh đừng hỏi Thu đến chưa

Quanh đây không còn buổi giao mùa
Hồn tôi ngập cả giòng mưa lệ

Chờ nhau chờ cho đến bao giờ

 
Xin đừng chờ tôi tận kiếp sau

Tình anh tôi giết tự buổi đầu
Tàu đi tàu đến không buồn đổ

Ga nào cũng có một niềm đau.

 Thuyên Huy

 

 

No comments: