Thursday, May 3, 2018

Công Việc Hàng Ngày & Hãy Cứu Việt Nam - Khôi Nguyên


Công Việc Hàng Ngày
 
 
 


 
 
 
 
 
 
Rào hàng phòng mật phải hàng rào,
Lao khổ sá chi sự khổ lao
Đón rước anh em lo rước đón
Chào tươi mình phải nói tươi chào.
Đỏ trời tôi thích màu trời đỏ,
Đào nụ đơm bông sắc nụ đào.
Tính vui trò chuyện luôn vui tính,
Vào mời cô bác hãy mời vào.


Khôi Nguyên

 
Hãy Cứu V N

 
Biên giới Việt Trung có bản đồ
Cớ sao cột mốc phải di vô?
Nam Quan, Bản Giốc không còn nữa!
Tục Lãm, Gạc Ma chẳng thấy mô?

 
Một chín bẩy tư (1974) đã xảy ra:
Quân ta đang trấn giữ Hoàng Sa
Bất thần Trung Quốc sang xâm chiếm
Cô thế, nên ta mất đảo nhà!

 
Mục tiêu kế tiếp lấy Trường Sa
Tàu chúng nghênh ngang khắp biển nhà
Bắt nạt ngư dân, gây chết chóc
Họa này mất nước chẳng còn xa!

 
Chúng mướn Tây Nguyên, rừng núi ta
Ém người lén lút chúngi đưa qua
Phục binh, giả cách chờ cơ hội
Giặc đã vào nhà, sao đuổi ra?

 
Còn tin hữu nghị, láng giềng không?
Triều cống bao nhiêu chẳng thỏa lòng.
Dân Việt trọn đời cho nước Việt
Xứng danh con cháu giống Tiên Rồng.

 
Chần chờ gì nữa, quyết ngay thôi
Cơ hội ngàn năm đã đến rồi
Tổ Quốc còn đây, còn tất cả,
Mất đi đất nước, mất ông tôi.

 
Mời Mỹ đỡ đầu hội Á Liên
Việt Nam yên dạ chuyển Đa Nguyên
Tù nhân chính trị, lương tâm thả
Dân Chủ, Tự Do đổi chính quyền

Khôi Nguyên

No comments: