Monday, May 7, 2018

Về Nghe Tình Hư Hao - Thuyên Huy


Về Nghe Tình Hư Hao

Tặng Nguyệt Trâm

 


 
 
 
 
 
 
 
 
Gánh đời về mái lầu xưa
Ngồi nghe hồn vỡ tiếng mưa ngày nào
Ngày tình chợt biết hư hao
Người thuyền hoa mộng ta gào xót xa
Vườn thưa đếm tuổi trăng già
Chim quen hát lại bài ca ngậm ngùi
Quanh đây trời đất mất vui
Cầu thiên thu vắng tiếng cười trăm năm
Ngữa tay hứng giọt mưa câm
Hong dư lệ nóng đốt thăm thẳm sầu
Van xin ư chút nhiệm mầu
Bốn bề thôi đã cúi đầu biệt ly
Lối xưa đâu nữa mà về

 
Thuyên Huy
Tasmania tháng mưa dầm 2016

No comments: