Saturday, May 26, 2018

Xuống Phố Mưa - Thuyên Huy


Xuống Phố Mưa
Để tặng Nguyễn Thị Thanh Trang Nắng theo em xuống phố mưa
Giọt bâng khâng nhớ giọt đong đưa chờ
Vàng khô rụng lá thu hờ
Một mình ngược lối cũ mờ hơi sương
Chợt đâu đó thuở biết buồn
Nhặt hoa tím dại gởi thương cho người
Ngập ngừng mưa đứng bên đời
Áo lùa bóng nắng ngậm ngùi dáng xưa
Nón nghiêng chẻ sợi tóc thưa
Biết còn gì để cho vừa lòng nhau
Âm u một thoáng tình sầu

 
Thuyên Huy
Albury 2017

 

 

 

 

 

No comments: