Thursday, May 3, 2018

Thuyền Không Theo Bước Nổi Trôi - vkp Phượng tím


THUYỀN KHÔNG THEO BƯỚC NỔI TRÔI

(Đáp bài họa Thuyền Cứ Ra Khơi của Hồ Nguyễn)

 

        

Cám ơn người có lời khuyên
Suy đi nghĩ lại thơ duyên hết rồi
Tiếc chi một chút tình hời
Bán rao lên mạng cho người hao hơi
Giờ thì đâu thể ra khơi
Ai chèo? Ai chống? Khi trời bão giông!
Thơ văn một thuở cuồng ngông
Của thiên trả địa để lòng thảnh thơi
Thuyền không theo bước nổi trôi
Quay về bến cũ sống đời hồn nhiên
Chôn vùi cay đắng muộn phiền
Vững tay chào đón thiêng liêng định phần
Tuổi già... chở nặng ngàn cân
Treo trên sợi tóc... bâng khuâng cũng thừa
Trời kêu thì dạ! Xin thưa:
Sáu mươi năm chất đủ vừa lầu thơ
Cho người lạc bến xa bờ
Cùng nhau hẹn ước đợi chờ... Bên kia!!!

          
Saigon 26/4/2018  
vkp phượng tím

No comments: