Thursday, December 15, 2022

Về Nhặt Lá Tương Tư - Thuyên Huy

 Về Nhặt Lá Tương Tư
 


Người về nhặt lá tương tư

Đắp vườn hoang phế phủ mờ nhện giăng

Lối xưa mất dấu ngựa lăn

Chiếc xe gầy guộc vết hằn quặn đau

Xót xa chôn giấc mộng đầu

Tháng ngày trăn trở đêm sầu lất lây

Đất trời chợt biết buồn lây

Tiếc thương góp lại chưa đầy hư không

Còn đây một chút lệ hồng

Khóc thương tiếc tiễn những dòng cuồng thơ

Ngữa tay bưng mặt ngồi chờ

Chờ hoa mộng chết thẩn thờ hồn bay

Lá tương tư cuối còn đây

 

Thuyên Huy

No comments: