Saturday, December 10, 2022

Em Về Bên Ấy Trời Mưa - Thuyên Huy

Em Về Bên Ấy Trời Mưa
 


Em về bên ấy trời mưa

Bỏ thương nhớ lại gối mùa tương tư

Phố xưa xếp lá thu hờ

Lối quen chợt lạ ngõ ngơ ngẫng sầu

Ngậm ngùi cây cỏ biết đau

Chiều thay màu nắng chiều xanh xao buồn

Gầy vai ngã bóng bên đường

Đong đưa vạt áo chút hương tình thừa

Em về bên ấy trời mưa

Bỏ mùa thu lại cho vừa lòng nhau

 

Thuyên Huy

Mưa bên kia sông Maribyrnong 2019 

No comments: