Thursday, December 8, 2022

Tàn Thu Người Hẹn Người - Nguyễn Đạm Luân

Tàn Thu Người Hẹn Người
 


Người hẹn tôi tàn thu

Phố thôi vàng lá rụng

Nơi ngày đó mình chờ

Nón nghiêng vành lúng túng

 

Thu tàn từ hôm qua

Lá đã thay màu phố

Quán cũ bài tình ca

Tôi ngồi chờ mà nhớ

 

Đã mấy chuyến xe qua

Nắng tàn thu hiu hắt

Đường tím bóng chiều tà

Giọt cà phê đã nhạt

 

Con đường con đường xưa

Người hẹn người không tới

Ngậm ngùi gió thu đưa

Còn gì chờ với đợi

 

Thu man mác buồn theo

Cùng tôi về lối cũ

Lối xưa giờ quanh hiu

Chì mình tôi với phố

 

Nguyễn Đạm Luân


No comments: