Friday, December 23, 2022

Chiều Quê Cũ - Nguyễn Đạm Luân

Chiều Quê Cũ

Nhớ quê nghèo những ngày trở lại lâu lắm rồi
 Khói bếp ai quyện trắng

Về quê cũ chiều nay

Bông Mưa buồn trong nắng

Đường mòn xưa vẫn đây

 

Con đò ngang còn đó

Bến chờ đưa người sang

Cô gái quen ngày cũ

Theo chồng chiều xuân tàn

 

Đồng khô thoáng mùi rạ

Góc sân hương bưởi lay

Sóng lao xao ghềnh đá

Bìm bịp kêu lẻ bầy

 

Dừa bên ao rũ bóng

Cầu tre muộn mùa Sen

Rạch cùn thưa bông Súng

Nhà ai sớm lên đèn

 

Bao năm đời xa xứ

Quê nhà nghèo vẫn nghèo

Không còn người năm cũ

Quê xưa giờ quạnh hiu

 

Nguyễn Đạm Luân

Ở một làng quê nhỏ, khó nhớ tên xứ lạ 2022 

No comments: