Sunday, December 4, 2022

Xót Xa Đưa Người Đưa - Nguyễn Đạm Luân

Xót Xa
 


Tiễn người gởi xót xa theo

Nắng nghiêng nghiêng nắng phố liêu xiêu gầy

Chút dư âm cũ còn đây

Xếp hoa mộng tưởng cho đầy tương tư

Tương tư của buổi dại khờ

Khóc dư lệ muộn đuổi ngờ nghệch đi

Tuổi đời cứ kiếp tình si

Mơ xa tiền kiếp níu ghì hồn đau

Trả người một nửa tình đầu

Nửa kia giữ lại ngày sau tiễn mình

 

Nguyễn Đạm Luân 

No comments: