Monday, December 19, 2022

Thương Một Khúc Sông - Thuyên Huy

Thương Một Khúc Sông

Để tặng một khúc sông Vàm chia đôi bờ con phố Tây Ninh
 


Tôi theo người về làm quen với phố

Phố buồn hiu nằm ở cuối khúc sông

Đường đôi bờ mùa này hoa Phượng nở

Đi bên nhau đầu nghiêng nắng chiều hồng

 

Nhà người đó giàn cổng hoa trăng trắng

Con sáo hoang ngơ ngác đứng chờ mưa

Khách độc hành loanh quanh trên bến vắng

Phố chợt vui tay đan ngón giao mùa

 

Hôm tiễn tôi hai đứa nhìn muốn khóc

Hái tặng nhau chùm Phượng muộn làm tin

Sông bâng khuâng lao xao con đò dọc

Tôi mang theo từ đó một mối tình

 

Tôi trở lại phố xưa đầu mùa Phượng

Đường đôi bờ cũng rợp nắng chiều hồng

Người đi rồi còn ai mà vọng tưởng

Ừ thôi cũng đành thương một khúc sông

 

Thuyên Huy 

No comments: