Monday, December 19, 2022

Về Đỉnh Gió Sầu - Nguyễn Đạm Luân

 Về Đỉnh Gió SầuTặng bạn tôi TCN, người mà cho tới gần cuối đời vẫn chưa có gì gọi là vui.

 

Mang tình về đỉnh gió sầu

Xiêm y cũng đã bạc màu ăn năn

Chim xưa mỏi cánh chờ trăng

Đêm xơ xác đọng vết hằn nỗi đau

Xót xa lỡ tuổi thương đầu

Gió ngang đỉnh chợt gió sầu hồn mơ

Hoang vu rừng lá xác xơ

Khô cằn mòn lối trơ vơ kiếp người

Đỉnh cao ngữa mặt gọi trời

Cho tàn phai mộng ngủ vùi thiên thu

Trăng phôi pha bóng sương mù

Chim buồn hát khúc phù du biệt tình

 

Nguyễn Đạm Luân

Hạ tàn rồi mà chưa hay 2021


No comments: