Monday, December 26, 2022

Còn Nợ Người - Thuyên Huy

Còn Nợ Người

Tặng người ở Trần gia trang ngày đó

 
Tôi còn nợ người mùa Xuân đó

Hẹn rồi không về thăm rừng Mai

Để người lẻ loi chờ trước ngõ

Tím cả chiều tàn vàng áo phai

 

Tôi còn nợ người trưa đầu Hạ

Lối quen đường rợp bóng Phượng hồng

Công viên lạnh lùng trơ ghế đá

Để một mình người giữa phố đông

 

Tôi còn nợ người mùaThu nhớ

Mùa Thu của những tháng ngày vui

Không cùng nhóm lửa chiều vườn cũ

Bên nhau mình gom lá thu rơi

 

Tôi còn nợ người mùa Đông muộn

Một chiều Đông muộn gió cuối Thu

Người áo len hồng lay cánh bướm

Chờ tôi chờ biết đến bao giờ

 

Thuyên Huy

Một ngày bốn mùa xứ người – Lake Boga 2022 

No comments: