Monday, December 19, 2022

Người Chết Chiều Mưa Đầu Hạ - Nguyễn Đạm Luân

Người Chết Chiều Mưa Đầu Hạ

Cho một người quen nằm xuống, đi xa không về năm 1972
 Tin anh chết một chiều mưa đầu hạ

Từ chiến trường hun hút lạnh cao nguyên

Tôi bàng hoàng nửa hồn đau hóa đá

Ngẹn ngào khóc nhớ anh tôi gọi tên

 

Anh đi cũng một chiều mùa phượng nở

Hẹn sẽ về thăm đầu hạ năm sau

Tay trong tay mình dìu nhau dạo phố

Ngồi quán xưa nhắc chuyện buổi ban đầu

 

Mưa chiều nay mưa hắt hiu tan tác

Phố buồn thiu run rẩy xác phượng hồng

Xe tang anh về kết vòng hoa trắng

Tôi hồn đau buốt lạnh tựa giữa đông

 

Trang thư buồn ngậm ngùi dòng thương lệ

Khóc tiễn anh ga cuối chuyến xe đời

Chuyện ngày xưa không còn ai kể lể

Đường trần từ nay tôi đếm bước tôi

 

Nguyễn Đạm Luân

Chiều đầu hạ xứ xa 2022 


No comments: