Saturday, December 10, 2022

Trò Đời - Vườn Thơ Mới Xướng Họa

 THƠ XƯỚNG HỌA KỲ 110- VƯỜN THƠ MỚI

 

Bài xướng:

          

TRÒ ĐỜI


Trò đời hư ảo tựa cơn mơ,
Thành bại được thua, những ván cờ.
Khai cuộc, ngựa xe bừng khí thế,
Tàn quân, tướng sĩ hóa bơ phờ
Tốt khi được nước đi hăm hở,
Pháo lúc hết ngòi đứng ngẩn ngơ.
Kẻ thắng cười vui, thua nóng mặt,

Xóa đi bày lại...mắt thêm mờ.

 

Minh Tâm

 

Họa 1:

        

THẾ THAI` NHÂN TÌNH

Vinh
nhục ở đời ngỡ giấc

Giàu sang nghèo khó tựa con cờ

Bên thua mất ngựa còn oai vệ

Kẻ thắng không xe lại phỉnh phờ

Thế thái trớ trêu thường đảo lộn

Nhân tình nhẫn nhịn phải làm ngơ

Nai lưng cật lực tìm chân lý

Gìn giữ lòng son khỏi đục mờ.

PTL

Nov. 2022

Họa 2:

 

CHƠI CỜ

 

Vinh nhục được thua bởi ước mơ

Đời người ví tựa kẻ chơi cờ

Bắt đầu hý hoáy vờn ra mặt

Kết thúc tàn quân vẻ mệt phờ

Pháo nhảy qua đầu xe chạy dọc

Tượng đi chéo chốt thẳng làm ngơ

Thói thường kẻ thắng người thua cuộc

Ván mới bày ra mắt lại mờ

 

Hương Lệ Oanh VA

Nov. 29, 2022

 

Họa 3:

        

CUỘC HÍ TRƯỜNG

Thế sự thăng trầm tựa giấc mơ

Được thua phút chốc những quân cờ

Anh hùng lỡ vận đành cay đắng

Hào kiệt phùng thời chớ phỉnh phờ

Thắng đậm “Lừa” già vui biết mấy

Thua đau “Voi” khỏe cũng đành ngơ

Chuyện đời Mỹ Quốc là như thế

Hai đảng tranh nhau mãi chẳng mờ!

 

Nguyễn Cang ( Nov. 29, 2022)

Lừa ( con lừa) : tượng trưng cho đảng dân chủ ( Mỹ); Voi tượng trưng cho đảng Cộng Hòa .

Họa 4:

            

TUỒNG ĐỜI

Ảo mộng tuồng đời tợ giấc mơ

Có chi nào khác kẻ chơi cờ

Lên đài danh vọng càng cao hứng

Thất trận mày ê nhạt tái phờ

Nhửng tưởng mình tài- chiêu độc thủ

Ngờ đâu bước lạc - vẻ ngu ngơ

Hơn thua được mất trường tranh đấu

Đạo đức khơi tâm vẹt áng mờ.

 

Kim Trân kính bút

 

Họa 5:

      

 TÀN CUỘC

Tàn cuộc không là chỉ giấc mơ

Bôi sơn trắng đỏ khác màu cờ

Con cùng một mẹ chia phe đánh

Pháo nổ đôi bên tượng sĩ phờ

Được thế nhập cung binh hóa tướng

Thất thời ngoại cuộc soái lơ ngơ

Trò thâm ý ấy xin thông hiểu

Thua thắng cho ai? Mắt mẹ mờ!

 

Tâm Quã

 

Họa 6:

          

ĐÔNG VỀ SỚM.

 

Nệm ấm chăn êm giấc ngủ mơ,

Mùa đông đến sớm thật tình cờ.

Đầy trời bông tuyết bay phơ phất,

Ngập đất xác boa cuốn phật phờ.

Gió bấc từng đêm về lạnh lẽo,

Sương mù mỗi sáng phủ ngu ngơ.

Tha phương chạnh nhớ ngày xưa ấy,

Bếp lửa quê hương khói tỏa mờ.

 

Mỹ Ngọc.

Dec. 2/2022.

 

 

 

No comments: